• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)

  ทัวร์พม่า พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY (DD)

  CODE GLHD195258 1 วัน
  เดินทางช่วง 12 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/ เทพกระซิบ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน, ย่างกุ้ง
  เริ่มต้นเพียง 3,333 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 3,333 3,333 แสดง 3,333 3,333 3,333 3,333 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,333 3,333 3,333 3,333
  14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 3,888 3,888 แสดง 3,888 3,888 3,888 3,888 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,888 3,888 3,888 3,888
  15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 3,888 3,888 แสดง 3,888 3,888 3,888 3,888 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,888 3,888 3,888 3,888
  17 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 3,333 3,333 แสดง 3,333 3,333 3,333 3,333 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,333 3,333 3,333 3,333
  21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 3,888 3,888 แสดง 3,888 3,888 3,888 3,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,888 3,888 3,888 3,888
  22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 3,888 3,888 แสดง 3,888 3,888 3,888 3,888 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,888 3,888 3,888 3,888
  24 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 3,333 3,333 แสดง 3,333 3,333 3,333 3,333 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,333 3,333 3,333 3,333
  25 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 3,333 3,333 แสดง 3,333 3,333 3,333 3,333 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,333 3,333 3,333 3,333
  26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 3,333 3,333 แสดง 3,333 3,333 3,333 3,333 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,333 3,333 3,333 3,333
  29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 4,988 4,988 แสดง 4,988 4,988 4,988 4,988 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  4,988 4,988 4,988 4,988
  30 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 4,588 4,588 แสดง 4,588 4,588 4,588 4,588 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  4,588 4,588 4,588 4,588
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์