• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง MFM-004 MACAU-ZHUHAI 3993 3D2N NX NOV

  ทัวร์ฮ่องกง MFM-004 MACAU-ZHUHAI 3993 3D2N NX NOV

  CODE GLHD190838 3 วัน 2 คืน
  ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ , เมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
  เดินทางช่วง 9 พ.ย. 62 - 23 ธ.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เกาะมาเก๊า, เมืองจูไห่, ช้อปปิ้งก๋งเป่ย, จูไห่, จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล, ถนนคู่รัก, วัดดอกบัวขาว, ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, พระราชวังหยวนหมิง, มาเก๊า, โบสถ์เซ็นปอล, ร้านขนม, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, แวะถ่ายรูป THE PARISIAN, THE VENETIAN CASINO
  อาหาร
  เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
  เริ่มต้นเพียง 3,993 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 3,993 9,493 แสดง 9,493 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,493 - - -
  11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 3,993 9,493 แสดง 9,493 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,493 - - -
  13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 3,993 9,493 แสดง 9,493 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,493 - - -
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 4,994 10,494 แสดง 10,494 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,494 - - -
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 4,994 10,494 แสดง 10,494 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,494 - - -
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 4,994 10,494 แสดง 10,494 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,494 - - -
  1 ธ.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62 3,993 9,493 แสดง 9,493 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,493 - - -
  4 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 4,994 10,494 แสดง 10,494 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,494 - - -
  12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 3,993 9,493 แสดง 9,493 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,493 - - -
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 4,994 10,494 แสดง 10,494 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,494 - - -
  19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 3,993 9,493 แสดง 9,493 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,493 - - -
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 4,994 10,494 แสดง 10,494 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,494 - - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์