23,999฿

กิจกรรมเด่น

  • บินตรงสู่ ลี่เจียง สะดวก สบาย ไม่เสียเวลา
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ทะเลสาบสีน้ำเงิน” (รวมนั่งรถกอล์ฟ)
  • Impression Lijiang” การแสดงอลังการ ผลงานจาง อี้โหมว

CODE   GLHD211696         6       วัน        5        คืน

เดินทางช่วง     04    เม.ย. 67       –       16     พ.ค.  67

เริ่มต้นเพียง     23,999   บาท