23,999฿

กิจกรรมเด่น

  • ชมน้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรง
  • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ
  • ชมดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
  • ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด

CODE   GLHD211689         6       วัน        5       คืน

เดินทางช่วง     12    ม.ค. 67       –       26     เม.ย.  67

เริ่มต้นเพียง     23,999   บาท