7 ที่เที่ยวสุดฮิต ใกล้กรุงเทพ ณ นครนายก

นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ นี่คือคำขวัญของจังหวัดนครนายก จังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ มีการท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นครนายกนั้นเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมกันเลยดีกว่า

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านแห่งนี้เป็นเขื่อนซึ่งรองรับน้ำที่มาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางน้ำตกเหวนรก ก่อนเก็บกักและผันระบายลงสู่แม่น้ำนครนายก แต่ก่อนมีเขื่อนเล็กแต่ไม่สามารถยับยั้งน้ำท่วมได้ ต่อมาจึงมีการสร้างเขื่อนใหม่ทับของเก่า กลายเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชล

การมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชลนั้นจะสามารถเที่ยวได้ 2 จุดใหญ่ๆ คือ

  • การชมวิวบนสันเขื่อน ซึ่งเป็นจุดแลนมาร์กเป็นจุดถ่ายภาพที่จะให้ภาพอ่างเก็บน้ำมุมสูงที่โอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามมาก ถนนเส้นขึ้นสันเขื่อนยังเป็นที่นิยมอย่างมากในการปั่นจักรยาน ถ่ายภาพเป็นอย่างมาก
  • การเที่ยวเล่นน้ำด้านล่างของเขื่อน โดยนอกจากจะทำหน้าที่ระบายน้ำตามฤดูกาลแล้ว ก็ยังสามารถผันน้ำเพื่อให้ประชาชนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

สถานที่แห่งนี้แสดงถึงพุทธสาวกจำลองเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลคือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่มีอันประกอบด้วยองค์ 4 คือ

  1. พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่มิได้นัดหมาย
  2. พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง(พระพุทธองค์บวชให้ด้วยพระองค์เอง)
  3. พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ (สำเร็จอรหันต์แล้ว)
  4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

ในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาเล่มใหญ่ สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริง ในสมัยพุทธกาลที่ไม่มีประเทศใดสร้างมาก่อน ณ วันนี้ต้นไม้รอบบริเวณดังกล่าวกำลังเติบโตให้ความร่มเงามีสายน้ำที่ไหลจากน้ำตกสาริกา ไหลรินผ่านมาให้ความร่มเย็น มีภูเขายิ่งใหญ่มั่งคงล้อมรอบ จึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ข้างในนั้นจะมีพระพุทธรูป ของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตนั้นมีความคิดที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน

น้ำตกนางรอง

น้ำตกนางรอง

น้ำตกนางรอง มีลักษณะเป็นน้ำตกที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ไม่สูงมาก มีสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านชั้นหินจนเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดน้อยใหญ่หลากหลสยแหล่ง สายน้ำตกก็ไหลทอดยาวลงไปสู่ด้านล่าง มีกระแสน้ำไม่แรง สามารถลงเล่นน้ำได้เกือบทุกจุดในบริเวณรอบๆน้ำตกเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ สะดวกแก่การมาเที่ยวเป็นอย่างมาก

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

ค่าเข้าชม

  • บุคคลคนละ 10 บาท
  • รถยนต์โดยสารราคา 200 บาท รถยนต์เล็กราคา 50 บาท รถตู้ราคา 100 บาท รถจักรยานยนต์ราคา 10 บาท

น้ำตกสาริกา

น้ำตกสาริกา

น้ำตกสาริกานั้นตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผามาเป็นทอดๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 100 เมตร แต่ละชั้นจะมีอ่างรับน้ำขนาดย่อม เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ เป็นอย่างมาก

บริเวณน้ำตกชั้นล่างนั้นมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ และมีทางเดินต่อไปตามธารน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ จนไปถึงแอ่งน้ำกว้างและโขดหินก้อนใหญ่ มองขึ้นไปแล้วจะเห็นน้ำตกสาริกาชั้นสูงที่สุด

น้ำตกสาริกามีน้ำไหลเกือบตลอดปี และในฤดูฝนก็จะมีปริมาณน้ำมาก  ส่วนฤดูแล้งน้ำแห้ง พอมีบ้างเล็กน้อยางขึ้น น้ำตกสาริกานั้นจะมีศาล เจ้าพ่อปลัดจ่าง และ เจ้าแม่สาริกา ที่ชาวนครนายกและคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางขึ้น น้ำตกสาริกา จึงควรแวะไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล

ทุ่งบัวแดง นครนายก

อยากชมทุ่งบัวแดงไม่ยากอย่างที่คิดและยังไม่ต้องไปไกลถึง บึงหนองหาน กุมถวาปี จังหวัดอุดรธานี เพียงแค่เดินทางใกล้ๆมาที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เราจะได้ชมทุ่งบัวแดง ที่พร้อมใจกันออกดอกเป็นสีชมพูสวยไปทั่วทั้งบึงน้ำขนาดประมาณ 10 ไร่ และก็จะมีให้ชมแบบนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียว

เดิมพื้นที่บัวแดงตรงนี้เป็นแปลงนาเขียวขจี แต่หลังพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ก็กลายเป็นดอกบัวที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชาวบ้านในละแวกอำเภอบ้านนา เลยรวมตัวกันเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย แถมยังสร้างสะพานไม้เล็ก ๆ ยื่นเข้าไปถึงกลางบึง ช่วงเวลาเหมาะที่ดอกบัวบานคือ 07.00 น. – 10.00 น โดยสามารถใช้บริการเรือพาย พายเรือเล่นและสัมผัสกับดอกบัวแดงแบบใกล้ชิดแถมยังมีรูปสวยๆไปลงโซลเชี่ยวอีกด้วย

อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม

อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม

อุโมงค์ซุ้มป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม ได้กลายเป็นสถานที่เที่ยวที่นิยมและเป็นไฮไลท์ของ จังหวัดนครนายก เพราะความสวยงามของอุโมงค์ซุ้มป่าไผ่นั้นสามารถให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นอีกแลนมาร์ค ของจังหวัดนครนายก ที่ไม่ควรพลาดในวัดจุฬาภรณ์วนาราม

นอกจากจะมีจุดเด่นที่อุโมงค์ซุ้มไผ่แล้ว ก็ยังมีร่มเงาของต้นไม้ที่ปลูกเป็นบริเวณกว้างขวางไว้เป็นลานจอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่มา ซึ่งลานจอดรถจะอยู่ก่อนทางเข้าอุโมงค์ซุ้มไผ่ จอดรถแล้วก็เดินเข้าช่องข้างๆเป็นประตูเดินเข้ามาเมื่อเดินเข้ามาทางประตู ก็จะเห็นความสวยงามของต้นไผ่ ปลูกเต็มทั้งสองฝั่งถนน สูงใหญ่ ปลายยอดไผ่โค้งเข้าหากันอย่างสวยงามเป็นอุโมงค์ มีความยาวประมาณ 800 เมตร

วังตะไคร้

วังตะไคร้

“วังตะไคร้” นั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับต้นๆและเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดนครนายก จังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองในฝันใกล้กรุงฯ วังตะไคร้นั้นอ้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพรรณไม้นานาชนิด รวมไปถึงสวนไม้ดอกไม้ประดับ อีกทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขา มีธารน้ำ 2 สาย ซึ่งมีต้นน้ำมาจากน้ำตกแม่ปล้องและ น้ำตกเหวกฐิน ที่ไหลมาบรรจบกัน ณ ที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ สนุกไปกับการเล่นน้ำล่องแก่งและเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยต่างๆมากมาย


เรียบเรียงโดย นางสาวอรญา  โหมดวัฒนะ

นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอบคุณภาพจาก shutterstock

ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาอ่านอย่างมากครับ

หากชอบบทความ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ สามารถกดแชร์ ให้เพื่อนๆได้อ่านต่อด้วยนะครับ

สามารถติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/greenlandholiday

หากสนใจเดินทางท่องเที่ยว หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทัวร์ในประเทศกรุณาติดต่อ

โทร. 022949742

greenlandtour@hotmail.com

Line id : @greenlandtour

www.greenlandholidaytour.com