ทัวร์เวียดนามกลาง VZD4 ดานัง – ฮอยอัน – เว้ – บานาฮิลล์ (4D3N)(VZ)

CODE  GLHD200171  •    4 วัน 3 คืน

เดินทางช่วง   1 ก.พ. 63 – 19 ต.ค. 63

พักโรงแรม 3-4 ดาว

เริ่มต้นเพียง  10,899 บาท