ทัวร์เวียดนามเหนือ HAN10 ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)(SL)

CODE  GLHD200168  •    4 วัน 3 คืน

เดินทางช่วง   2 ก.พ. 63 – 26 เม.ย. 63

พักโรงแรม 3-4 ดาว

เริ่มต้นเพียง  12,989 บาท