46,999฿

กิจกรรมเด่น

  • ชมสวนดอกไม้ทิวลิป EMERGAN PARK
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
  • แวะถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล
  • นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม

CODE   GLHD211198    8    วัน    5    คืน

เดินทางช่วง     03   เม.ย. 66    –     28  เม.ย. 66

เริ่มต้นเพียง    46,999   บาท