15,888฿

กิจกรรมเด่น

  • เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
  • พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา

CODE   GLHD211196    4    วัน    3    คืน

เดินทางช่วง     31   มี.ค. 66    –     29   มิ.ย. 66

เริ่มต้นเพียง    15,888   บาท