ทัวร์พม่า BT-MMR014_SL มหัศจรรย์.. พม่า พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2D 1N (SL)

 CODE GLHD200084   •    2 วัน 1 คืน

เดินทางช่วง     2 ก.พ. 63 – 26 เม.ย. 63

โรงแรม           5  ดาว
เริ่มต้นเพียง  7,900 บาท