ทัวร์ลาว BT-LAO02_FD เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3D 2N (FD)

CODE GLHD190259    •    3 วัน 2 คืน

เดินทางช่วง   29 ธ.ค. 62 – 1 มิ.ย. 63

โรงแรม         4 ดาว

เริ่มต้นเพียง 13,900 บาท