29,999฿

กิจกรรมเด่น

  • ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมความงาม ทะเลสาปดาล
  • แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่บานอร่ามไปเต็มทั่วท้องทุ่ง
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
  • ชมโซนามาร์ค (SONAMARG) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

CODE   GLHD211687         6       วัน        5       คืน

เดินทางช่วง     15    มี.ค. 67       –       14     เม.ย.  67

เริ่มต้นเพียง     29,999   บาท