29,990฿

กิจกรรมเด่น

  • แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ดที่บานอร่ามไปเต็มทั่วท้องทุ่ง
  • ลงเรือ “ชิคารา” หรือเรือพายโบราณ ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก
  • นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก
  • ชมหุบเขาโซนามาร์ก มีธารน้ําแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา

CODE   GLHD211686         6       วัน        5       คืน

เดินทางช่วง     12    มี.ค. 67       –       02     พ.ค.  67

เริ่มต้นเพียง     29,990   บาท