ทัวร์อินเดีย BT-JAI02_FD มหัศจรรย์…เมือง 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ 5วัน 3คืน (FD)

CODE  GLHD200234 •    5 วัน  3 คืน

เดินทางช่วง  07 เม.ย. 63 –  21 เม.ย. 63

โรงแรม         4  ดาว

เริ่มต้นเพียง  21,900 บาท