ทัวร์ฮ่องกง CTP9 : HX_HKG CAN SZX ไหว้พระ เสริมดวง 9 วัด 4D2N(CAN1,SZX1)

CODE  GLHD197083 •    4 วัน 2 คืน

เดินทางช่วง    4 ก.พ. 63 – 25 มี.ค. 63

พักโรงแรม      4 ดาว

เริ่มต้นเพียง  9,999 บาท