ทัวร์จีน KQ01_CAN มองหาโอกาส…รู้ทางรวย งานกวางเจาเทรดแฟร์ 2020 ครั้งที่ 127 4วัน 3คืน

CODE  GLHD196657 •    4 วัน 3 คืน

เดินทางช่วง   14 เม.ย. 63 – 24 เม.ย. 63

พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้นเพียง  21,900 บาท