ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] ZTBS02 6D 3N (TK)

CODE  GLHD200001 •    6 วัน 3 คืน

เดินทางช่วง    2 เม.ย.63 – 24 ก.ค.63

พักโรงแรม      4 ดาว

เริ่มต้นเพียง  35,999 บาท