ทัวร์ตุรกี BT-IST01_TK มหัศจรรย์…ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8D 5N (TK)

CODE GLHD191056    •    8 วัน 5 คืน

เดินทางช่วง  11 ธ.ค. 62 – 24 มิ.ย. 63

โรงแรม         4 ดาว

เริ่มต้นเพียง 27,900 บาท