27,990฿

กิจกรรมเด่น

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
  • ชมโชว์จางอี้โหม่ว ที่มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ
  • ชมความงามและอลังการของ สวนน้ำตกคุนหมิง
  • พิเศษ! เมนูสุกี้เห็ด, สุกี้ปลาแซลม่อน

CODE   GLHD211690         5       วัน        4       คืน

เดินทางช่วง     11    ม.ค. 67       –       13     เม.ย.  67

เริ่มต้นเพียง     27,990   บาท