ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว…ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6D 5N (CA)

CODE  GLHD200129  •    6 วัน 5 คืน

เดินทางช่วง    21 ก.พ. 63 – 26 มิ.ย. 63

เริ่มต้นเพียง 24,999 บาท