ทัวร์กัมพูชา BT-REP02_FD พนมเปญ เสียมเรียบ 3D 2N (FD)

CODE GLHD191296   •    3 วัน 2 คืน

เดินทางช่วง  13 ธ.ค. 62 – 31 พ.ค. 63

โรงแรม         4 ดาว

เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท