ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง (BT-PBH5D-B3) 5D 4N (B3)

CODE GLHD182004    •    5 วัน 4 คืน

เดินทางช่วง    12 ธ.ค. 62 – 28 เม.ย. 63

พักโรงแรม     3 ดาว

เริ่มต้นเพียง 54,900 บาท