ทัวร์จอร์แดน (JOR-HB02-RJ) HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ

CODE  GLHD200244 •    7 วัน  4 คืน

เดินทางช่วง  27 มี.ค. 63 –  01 ต.ค. 63
เริ่มต้นเพียง  56,999 บาท