• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XJ53-B04 HAPPY TOKYO ฟินแน่

  ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HJT-XJ53-B04 HAPPY TOKYO ฟินแน่

  CODE GLHD194209 5 วัน 3 คืน
  โอชิโนะ ฮัคไค ล่องเรือหงส์ ภูเขาไฟฟูจิ
  เดินทางช่วง 19 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ย่านโอไดบะ
  อาหาร
  ขาปูบุฟเฟ่ต์
  เริ่มต้นเพียง 21,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 21,999 30,899 แสดง 30,899 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,899 21,999 21,999 21,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์