• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวเกาหลี HOT PRO JEJU IN OCTOBER 4D 2N (7C)

  ทัวเกาหลี HOT PRO JEJU IN OCTOBER 4D 2N (7C)

  CODE GLHD194113 4 วัน 2 คืน
  ชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเล
  เดินทางช่วง 18 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่, วัดซันบังซา, โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม ร้านน้ำมันสน, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ซอพจิโกจิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
  อาหาร
  แทจีพลูแบ็ก , ชาบู ชาบู
  เริ่มต้นเพียง 7,300 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง 12,600 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,600 - - -
  19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 8,500 13,400 แสดง 13,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 - - -
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง 12,600 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,600 - - -
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 7,700 12,600 แสดง 12,600 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,600 - - -
  26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง 12,200 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,200 - - -
  28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 7,300 12,200 แสดง 12,200 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,200 - - -
  29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 7,300 12,200 แสดง 12,200 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,200 - - -
  30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 7,500 12,400 แสดง 12,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 - - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์