• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 3 คืน KY UPDATE2019

  ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 3 คืน KY UPDATE2019

  CODE GLHD194093 4 วัน 3 คืน
  นั่งกรเช้า
  เดินทางช่วง 18 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  คุนหมิง, น้ำตกคุนหมิง, เมืองถ่านเตี้ยน, สวนสตอเบอร์รี่, เมืองถ่านเตี้ยน, ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่), เมืองคุนหมิง, *Option Show Impression Of Yunnan *, วัดหยวนทง, เมืองโบราณกวนตู้
  เริ่มต้นเพียง 6,996 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 7,997 11,497 แสดง 11,497 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,497 - - -
  22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 7,997 11,497 แสดง 11,497 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,497 - - -
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 7,997 11,497 แสดง 11,497 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,497 - - -
  28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 6,996 10,496 แสดง 10,496 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,496 - - -
  29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 6,996 10,496 แสดง 10,496 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,496 - - -
  30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 7,997 11,497 แสดง 11,497 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,497 - - -
  31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง 12,498 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,498 - - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์