• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

  CODE GLHD193891 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 24 ต.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดเจ้าแม่กวนอิม, หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน, ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, โบสถ์เซ็นต์ปอล, พระราชวังหยวนหมิงหยวน, เวเนเชี่ยน
  อาหาร
  เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
  เริ่มต้นเพียง 5,890 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 6,890 9,890 แสดง 9,890 6,890 9,890 9,890 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,890 6,890 9,890 9,890
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 6,890 9,890 แสดง 9,890 6,890 9,890 9,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,890 6,890 9,890 9,890
  7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 6,890 9,890 แสดง 9,890 6,890 9,890 9,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,890 6,890 9,890 9,890
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง 10,890 7,890 10,890 10,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,890 7,890 10,890 10,890
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 5,890 8,890 แสดง 8,890 5,890 8,890 8,890 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,890 5,890 8,890 8,890
  21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 6,890 9,890 แสดง 9,890 6,890 9,890 9,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,890 6,890 9,890 9,890
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 7,890 10,890 แสดง 10,890 7,890 10,890 10,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,890 7,890 10,890 10,890
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง 10,890 7,890 10,890 10,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,890 7,890 10,890 10,890
  12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง 10,890 7,890 10,890 10,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,890 7,890 10,890 10,890
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง 10,890 7,890 10,890 10,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,890 7,890 10,890 10,890
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 7,890 10,890 แสดง 10,890 7,890 10,890 10,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,890 7,890 10,890 10,890
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 11,890 14,890 แสดง 14,890 11,890 14,890 14,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,890 11,890 14,890 14,890
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 13,890 16,890 แสดง 16,890 13,890 16,890 16,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,890 13,890 16,890 16,890
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,890 16,890 แสดง 16,890 13,890 16,890 16,890 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,890 13,890 16,890 16,890
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์