• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์เวียดนาม สุดสนุก...ดินแดนแห่งบานาฮิลล์.....ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  ทัวร์เวียดนาม สุดสนุก...ดินแดนแห่งบานาฮิลล์.....ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  CODE GLHD193839 3 วัน 2 คืน
  นั่งกระเช้าขึ้น บานาฮิลล์-Fantasy Park , นั่งเรือกระด้ง
  เดินทางช่วง 25 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  สะพานทองที่เปิดใหม่, พักบนบานาฮิลล์, บานาฮิลล์, ดานัง, นั่งกระเช้าลง, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง, ชมวิวภูเขาลิง, ฮอยอัน, สะพานญี่ปุ่น, บ้านเลขที่ 101, เมือง ฮอยอัน, ดานัง
  เริ่มต้นเพียง 9,777 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 9,777 12,777 แสดง 12,777 10,077 9,777 9,777 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,777 10,077 9,777 9,777
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,777 17,777 แสดง 17,777 15,077 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,777 15,077 14,777 14,777
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 14,777 17,777 แสดง 17,777 15,077 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,777 15,077 14,777 14,777
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์