• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  CODE GLHD193790 4 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 25 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ชัยปุระ, ฮาวา มาฮาล, ป้อมแอมเบอร์, ซิติพาเลส, วัดพระพิฆเนศ, อักรา, ทัชมาฮาล, อัครา ฟอร์ด, บ่อน้ำจันเบารี, ชัยปุระ
  เริ่มต้นเพียง 14,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,900 21,800 แสดง 21,800 16,900 16,900 16,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 16,900 16,900 16,900
  1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง 20,800 15,900 15,900 15,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,800 15,900 15,900 15,900
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 15,900 20,800 แสดง 20,800 15,900 15,900 15,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,800 15,900 15,900 15,900
  29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,900 19,800 แสดง 19,800 14,900 14,900 14,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,800 14,900 14,900 14,900
  4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง 22,800 17,900 17,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 17,900 17,900 17,900
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง 22,800 17,900 17,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 17,900 17,900 17,900
  20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 17,900 22,800 แสดง 22,800 17,900 17,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 17,900 17,900 17,900
  27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,900 24,800 แสดง 24,800 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,800 19,900 19,900 19,900
  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 20,900 25,800 แสดง 25,800 20,900 20,900 20,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,800 20,900 20,900 20,900
  10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 19,900 22,800 แสดง 22,800 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 19,900 19,900 19,900
  17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 19,900 22,800 แสดง 22,800 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 19,900 19,900 19,900
  24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 19,900 22,800 แสดง 22,800 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 19,900 19,900 19,900
  31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 19,900 22,800 แสดง 22,800 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 19,900 19,900 19,900
  7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 18,900 21,800 แสดง 21,800 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,800 18,900 18,900 18,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์