• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ออสเตรเลีย Penguin parade and Long nosed monkey เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

  ทัวร์ออสเตรเลีย Penguin parade and Long nosed monkey เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS โดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

  CODE GLHD193573 6 วัน 4 คืน
  เดินทางช่วง 19 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 63
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 34,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 35,900 41,800 แสดง 41,800 35,900 35,900 35,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,800 35,900 35,900 35,900
  28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 39,900 47,800 แสดง 47,800 39,900 39,900 39,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  47,800 39,900 39,900 39,900
  22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 35,900 41,800 แสดง 41,800 35,900 35,900 35,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,800 35,900 35,900 35,900
  7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 35,900 41,800 แสดง 41,800 35,900 35,900 35,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,800 35,900 35,900 35,900
  2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 35,900 41,800 แสดง 41,800 35,900 35,900 35,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,800 35,900 35,900 35,900
  9 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 35,900 41,800 แสดง 41,800 35,900 35,900 35,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,800 35,900 35,900 35,900
  6 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 34,900 40,800 แสดง 40,800 34,900 34,900 34,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  40,800 34,900 34,900 34,900
  20 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 34,900 40,800 แสดง 40,800 34,900 34,900 34,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  40,800 34,900 34,900 34,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์