• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์เกาหลี ZICN33 เกาหลี พาจู โซล [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] 5D3N

  ทัวร์เกาหลี ZICN33 เกาหลี พาจู โซล [เลสโก โอ้โหใบไม้หลากสี] 5D3N

  CODE GLHD193489 5 วัน 3 คืน
  สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล
  เดินทางช่วง 18 ต.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เกาหลีใต้, สะพานแขวนมาจังโฮซู, โซลทาวเวอร์, วัดพงอึนซา, ถนนกาโรซูกิล, สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล, ดิวตี้ฟรี, เครื่องสำอางค์คอสเมติค, ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน, โอลิมปิคพาร์ค, ศูนย์สมุนไพรโสม, ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู, พระราชวังถ็อกซูกุง, ถนนเลียบกำแพงหิน, พลอยอเมทิส, ตลาดเมียงดง, ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
  อาหาร
  BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 13,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง 21,999 16,999 16,999 16,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,999 16,999 16,999 16,999
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 16,999 21,999 แสดง 21,999 16,999 16,999 16,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,999 16,999 16,999 16,999
  25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 13,999 18,999 แสดง 18,999 13,999 13,999 13,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,999 13,999 13,999 13,999
  6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง 19,999 14,999 14,999 14,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,999 14,999 14,999 14,999
  13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 15,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 15,999 15,999
  15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง 19,999 14,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,999 14,999 - -
  19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง 19,999 14,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,999 14,999 - -
  20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง 19,999 14,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,999 14,999 - -
  26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,999 19,999 แสดง 19,999 14,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,999 14,999 - -
  27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 15,999 20,999 แสดง 20,999 15,999 - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 15,999 - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์