• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน (FD)

  ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน (FD)

  CODE GLHD193483 6 วัน 5 คืน
  ล่องเรือแม่น้ำคงคา
  เดินทางช่วง 27 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  พุทธคยา,สถูปพุทธคยา,ต้นศรีมหาโพธิ์,เวสาลี,วัดป่ามหาวัน,กุสินารา,มหาปรินิพพานสถูป,มกุฎพันธเจดีย์,ลุมพินี,สวนลุมพินีวัน,เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช,วิหารมายาเทวี,พาราณสี,สารนารถ,สถูปเจาคันธี,ธรรมเมขสถูป,พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
  เริ่มต้นเพียง 19,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 21,999 27,899 แสดง 27,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27,899 - - -
  10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 21,999 27,899 แสดง 27,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27,899 - - -
  24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 19,999 25,899 แสดง 25,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,899 - - -
  1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 21,999 27,899 แสดง 27,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27,899 - - -
  8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 22,999 28,899 แสดง 28,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  28,899 - - -
  5 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 19,999 25,899 แสดง 25,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,899 - - -
  12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 19,999 25,899 แสดง 25,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,899 - - -
  19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 19,999 25,899 แสดง 25,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,899 - - -
  26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 20,999 26,899 แสดง 26,899 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,899 - - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์