• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์จีน บินตรงจางเจี่ยเจี้ย+เฟิ่งหวง 4 วัน 2 คืน CZ 2019

  ทัวร์จีน บินตรงจางเจี่ยเจี้ย+เฟิ่งหวง 4 วัน 2 คืน CZ 2019

  CODE GLHD191351 4 วัน 2 คืน
  นั่งเรือแจวชมธรรมชาติ , วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
  เดินทางช่วง 28 ก.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองจางเจียเจี้ย, เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์), เมืองโบราณเฟิ่งหวง, เมืองเฟิ่งหวง, เมืองจางเจียเจี้ย, นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก, OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี, จางเจียเจี้ย, ภาพวาดเขียนทราย, ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย
  เริ่มต้นเพียง 9,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 10,901 18,901 แสดง 18,901 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,901 - - -
  11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 10,901 18,901 แสดง 18,901 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,901 - - -
  18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 10,901 18,901 แสดง 18,901 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,901 - - -
  20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 10,901 18,901 แสดง 18,901 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,901 - - -
  27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 9,999 17,999 แสดง 17,999 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,999 - - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์