• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

  ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

  CODE GLHD191296 3 วัน 2 คืน
  ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
  เดินทางช่วง 6 ก.ย. 62 - 29 มี.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ, ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี, ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ, สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
  อาหาร
  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,900 15,900 แสดง 15,900 12,900 12,500 11,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,900 12,900 12,500 11,900
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,900 15,900 แสดง 15,900 12,900 12,500 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,900 12,900 12,500 11,900
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,900 15,900 แสดง 15,900 12,900 12,500 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,900 12,900 12,500 11,900
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,900 16,900 แสดง 16,900 13,900 13,500 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 13,900 13,500 12,900
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,900 16,900 แสดง 16,900 13,900 13,500 12,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 13,900 13,500 12,900
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 13,900 16,900 แสดง 16,900 13,900 13,500 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 13,900 13,500 12,900
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  4 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,900 16,900 แสดง 16,900 13,900 13,500 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 13,900 13,500 12,900
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,900 18,900 แสดง 18,900 15,900 15,500 14,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,900 15,900 15,500 14,900
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 16,900 19,900 แสดง 19,900 16,900 16,500 15,500 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,900 16,900 16,500 15,500
  10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 16,900 แสดง 16,900 13,900 13,500 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 13,900 13,500 12,900
  28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง 16,900 13,900 13,500 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 13,900 13,500 12,900
  27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,900 17,900 แสดง 17,900 14,900 14,500 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 14,900 14,500 13,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์