• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • XJ130 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2

  XJ130 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2

  CODE GLHD191145 5 วัน 3 คืน
  ออนเช็นธรรมชาติ
  เดินทางช่วง 29 มิ.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดอาซากุสะ, ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี, พิธีชงชาญี่ปุ่น, สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ, ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์, โตเกียว, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  SOLD OUT