• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์อินเดีย BT-GAY02_FD มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

  ทัวร์อินเดีย BT-GAY02_FD มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

  CODE GLHD191001 7 วัน 6 คืน
  ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
  เดินทางช่วง 4 พ.ย. 62 - 2 ก.พ. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์, หมู่บ้านนางสุชาดา, เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ, เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก, เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์, เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก, ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 25,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  4 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25,900 31,900 แสดง 31,900 25,900 25,900 24,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,900 25,900 25,900 24,900
  25 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 32,900 38,900 แสดง 38,900 32,900 32,900 31,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  38,900 32,900 32,900 31,900
  16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 26,900 32,900 แสดง 32,900 26,900 26,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  32,900 26,900 26,900 25,900
  30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 27,900 33,900 แสดง 33,900 27,900 27,900 26,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,900 27,900 27,900 26,900
  13 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 26,900 32,900 แสดง 32,900 26,900 26,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  32,900 26,900 26,900 25,900
  27 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 26,900 32,900 แสดง 32,900 26,900 26,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  32,900 26,900 26,900 25,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์