• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์จีน HC13-HX LUCKY

  ทัวร์จีน HC13-HX LUCKY

  CODE GLHD190996 3 วัน 2 คืน
  สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
  เดินทางช่วง 6 ก.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
  อาหาร
  ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 7,777 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 8,888 12,388 แสดง 12,388 8,888 8,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,388 8,888 8,888 8,888
  7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 7,777 11,277 แสดง 11,277 7,777 7,777 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,277 7,777 7,777 8,888
  22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 7,777 11,277 แสดง 11,277 7,777 7,777 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,277 7,777 7,777 8,888
  4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 7,777 11,277 แสดง 11,277 7,777 7,777 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,277 7,777 7,777 8,888
  18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 7,777 11,277 แสดง 11,277 7,777 7,777 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,277 7,777 7,777 8,888
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,888 12,388 แสดง 12,388 8,888 8,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,388 8,888 8,888 8,888
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,888 12,388 แสดง 12,388 8,888 8,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,388 8,888 8,888 8,888
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,888 12,388 แสดง 12,388 8,888 8,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,388 8,888 8,888 8,888
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,888 12,388 แสดง 12,388 8,888 8,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,388 8,888 8,888 8,888
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 8,888 12,388 แสดง 12,388 8,888 8,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,388 8,888 8,888 8,888
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง 19,388 14,888 14,888 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,388 14,888 14,888 8,888
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง 13,499 9,999 9,999 8,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 9,999 9,999 8,888
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์