• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์อินเดีย BT-JAI01_FD มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

  ทัวร์อินเดีย BT-JAI01_FD มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

  CODE GLHD190908 4 วัน 2 คืน
  นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
  เดินทางช่วง 15 ก.ย. 62 - 18 ธ.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ, ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 15,999 19,999 แสดง 19,999 15,999 15,999 14,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,999 15,999 15,999 14,999
  29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 16,999 20,999 แสดง 20,999 16,999 16,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,999 16,999 16,999 15,999
  13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 19,900 23,900 แสดง 23,900 19,900 19,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,900 19,900 19,900 18,900
  20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 18,900 22,900 แสดง 22,900 18,900 18,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,900 18,900 18,900 17,900
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 20,900 24,900 แสดง 24,900 20,900 20,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,900 20,900 20,900 19,900
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 19,900 23,900 แสดง 23,900 19,900 19,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,900 19,900 19,900 18,900
  1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 18,900 22,900 แสดง 22,900 18,900 18,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,900 18,900 18,900 17,900
  8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 17,900 21,900 แสดง 21,900 17,900 17,900 16,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,900 17,900 17,900 16,900
  15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 18,900 22,900 แสดง 22,900 18,900 18,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,900 18,900 18,900 17,900
  20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 17,900 21,900 แสดง 21,900 17,900 17,900 16,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,900 17,900 17,900 16,900
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 18,900 22,900 แสดง 22,900 18,900 18,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,900 18,900 18,900 17,900
  4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 19,900 23,900 แสดง 23,900 19,900 19,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,900 19,900 19,900 18,900
  6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 18,900 22,900 แสดง 22,900 18,900 18,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,900 18,900 18,900 17,900
  8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 19,900 23,900 แสดง 23,900 19,900 19,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,900 19,900 19,900 18,900
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 18,900 22,900 แสดง 22,900 18,900 18,900 17,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,900 18,900 18,900 17,900
  15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 19,900 23,900 แสดง 23,900 19,900 19,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,900 19,900 19,900 18,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์