• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์เวียดนาม BT-VN09_PG มหัศจรรย์...เกาะฟู้โกว๊ก

  ทัวร์เวียดนาม BT-VN09_PG มหัศจรรย์...เกาะฟู้โกว๊ก

  CODE GLHD190734 3 วัน 2 คืน
  นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก , ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ , ล่องเรือ
  เดินทางช่วง 2 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ฟูโกว๊ก, ตลาดกลางคืนดิงเกา, เรือนจำฟูโกว๊ก, วัดโฮโกว๊ก, วัดดิงชาว, Long Beach Center, ฟาร์มผึ้ง, ไร่พริกไท, ซิมไวน์, หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
  อาหาร
  เมนูซีฟู๊ด
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,900 17,900 แสดง 17,900 13,900 13,900 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 13,900 13,900 12,900
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,900 16,900 แสดง 16,900 12,900 12,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 12,900 12,900 11,900
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง 17,900 13,900 13,900 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 13,900 13,900 12,900
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง 17,900 13,900 13,900 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 13,900 13,900 12,900
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,900 16,900 แสดง 16,900 12,900 12,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,900 12,900 12,900 11,900
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,900 17,900 แสดง 17,900 13,900 13,900 12,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,900 13,900 13,900 12,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์