• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ-PNH001-เสียมเรียบ_3_วัน_2_คืน_FD-1554170667 (2)

  ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ-PNH001-เสียมเรียบ_3_วัน_2_คืน_FD-1554170667 (2)

  CODE GLHD190724 3 วัน 2 คืน
  ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา
  เดินทางช่วง 27 ก.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  พนมเปญ, อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, ตลาดชาทะไม, เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ตลาดซาจ๊ะ
  อาหาร
  บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
  เริ่มต้นเพียง 12,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,900 17,400 แสดง 17,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,400 - - -
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,900 17,400 แสดง 17,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,400 - - -
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,900 16,400 แสดง 16,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,400 - - -
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,900 16,400 แสดง 16,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,400 - - -
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,900 18,400 แสดง 18,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,400 - - -
  13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 13,900 17,400 แสดง 17,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,400 - - -
  22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 13,900 17,400 แสดง 17,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,400 - - -
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,900 16,400 แสดง 16,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,400 - - -
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,900 16,400 แสดง 16,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,400 - - -
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 14,900 18,400 แสดง 18,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,400 - - -
  8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 14,900 18,400 แสดง 18,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,400 - - -
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 14,900 18,400 แสดง 18,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,400 - - -
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 17,900 21,400 แสดง 21,400 - - - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,400 - - -
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์