• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า (RGN-PM02-DD) PRAY MYANMAR 1 DAYS BY DD เช้าไป เย็นกลับ

  ทัวร์พม่า (RGN-PM02-DD) PRAY MYANMAR 1 DAYS BY DD เช้าไป เย็นกลับ

  CODE GLHD190722 1 วัน
  เดินทางช่วง 23 พ.ค. 62 - 26 ก.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, ย่างกุ้ง, ตลาดสก๊อต, เทพกระซิบ, เทพทันใจ, วัดบารมี, พระหินอ่อน
  อาหาร
  สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง
  เริ่มต้นเพียง 3,990 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  30 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 3,990 3,990 แสดง 3,990 3,990 3,990 3,990 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3,990 3,990 3,990 3,990
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์