• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์เกาหลี XJICN01 - เกาหลี ซุปตาร์...วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า

  ทัวร์เกาหลี XJICN01 - เกาหลี ซุปตาร์...วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า

  CODE GLHD190648 5 วัน 3 คืน
  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ , สวมชุดฮันบก
  เดินทางช่วง 7 มิ.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดวาวูจองซา, โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์), ศูนย์รวมเครื่องสำอาง, โรงเรียนสอนทํากิมจิ+ชุดฮันบก, ศูนย์, สมุนไพร, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, ห้ามพลาดดด!!สําหรับสาวก HARRYPOTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS, ช้อปปิ้งย่านฮงแด, ศูนย์โสม, ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, ศูนย์พลอย อเมทิส, หมู่บ้านบุกชอนฮันอก, พระราชวังถ็อกซูกุง, ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้งย่านเมียงดง, ซุปเปอร์มาร์เก็ต
  อาหาร
  BBQ Buffet , ไก่อบซีอิ้ววุ้นเส้น , โอซัม บุลโกกิ , หมูย่างเกาหลี , บุลโกกิ
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 12,888 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 13,888 19,888 แสดง 19,888 13,888 13,888 13,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,888 13,888 13,888 13,888
  14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,888 18,888 แสดง 18,888 12,888 12,888 12,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,888 12,888 12,888 12,888
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,888 21,888 แสดง 21,888 15,888 15,888 15,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,888 15,888 15,888 15,888
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 17,888 23,888 แสดง 23,888 17,888 17,888 17,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,888 17,888 17,888 17,888
  2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 15,888 21,888 แสดง 21,888 15,888 15,888 15,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,888 15,888 15,888 15,888
  9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 17,888 23,888 แสดง 23,888 17,888 17,888 17,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,888 17,888 17,888 17,888
  16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 15,888 21,888 แสดง 21,888 15,888 15,888 15,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,888 15,888 15,888 15,888
  23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 15,888 21,888 แสดง 21,888 15,888 15,888 15,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,888 15,888 15,888 15,888
  30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 15,888 21,888 แสดง 21,888 15,888 15,888 15,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,888 15,888 15,888 15,888
  6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,888 20,888 แสดง 20,888 14,888 14,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,888 14,888 14,888 14,888
  27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 15,888 21,888 แสดง 21,888 15,888 15,888 15,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,888 15,888 15,888 15,888
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์