• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์จีน ZKMG06 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] 6D5N

  ทัวร์จีน ZKMG06 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] 6D5N

  CODE GLHD190630 6 วัน 5 คืน
  ชมโชว์จางอี้โหม่ว , นั่งกระเช้า
  เดินทางช่วง 22 ส.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองเสี่ยงยิน, เมืองต้าหลี่, เมืองเก่าต้าหลี่, เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม), โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง, ช่องเขาเสือกระโจน, วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย), เมืองเก่าจงเตี้ยน, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า), เมืองลี่เจียง, สระมังกรดำ, เมืองเก่าลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป, กลับ), โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์), อุทยานน้ำหยก, เมืองคุนหมิง, ร้านบัวหิมะ, เมืองโบราณกวนตู้, ร้านหยก, ร้านชา, วัดหยวนทง, ร้านผ้าไหม
  อาหาร
  สุกี้ปลาแซลมอน , สุกี้เห็ดไก่ดํา
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 19,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 19,999 24,998 แสดง 24,998 19,999 19,999 19,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,998 19,999 19,999 19,999
  5 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,999 24,998 แสดง 24,998 19,999 19,999 19,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,998 19,999 19,999 19,999
  19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,999 24,998 แสดง 24,998 19,999 19,999 19,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,998 19,999 19,999 19,999
  11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 23,999 30,998 แสดง 30,998 23,999 23,999 23,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,998 23,999 23,999 23,999
  12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 23,999 30,998 แสดง 30,998 23,999 23,999 23,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,998 23,999 23,999 23,999
  17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 23,999 30,998 แสดง 30,998 23,999 23,999 23,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,998 23,999 23,999 23,999
  19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 23,999 30,998 แสดง 30,998 23,999 23,999 23,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,998 23,999 23,999 23,999
  25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  28 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 21,999 26,998 แสดง 26,998 21,999 21,999 21,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,998 21,999 21,999 21,999
  5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 23,999 30,998 แสดง 30,998 23,999 23,999 23,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,998 23,999 23,999 23,999
  6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 23,999 30,998 แสดง 30,998 23,999 23,999 23,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,998 23,999 23,999 23,999
  7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 22,999 28,998 แสดง 28,998 22,999 22,999 22,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  28,998 22,999 22,999 22,999
  19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 22,999 28,998 แสดง 28,998 22,999 22,999 22,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  28,998 22,999 22,999 22,999
  26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 25,999 33,998 แสดง 33,998 25,999 25,999 25,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,998 25,999 25,999 25,999
  28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 29,999 39,998 แสดง 39,998 29,999 29,999 29,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  39,998 29,999 29,999 29,999
  29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 29,999 39,998 แสดง 39,998 29,999 29,999 29,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  39,998 29,999 29,999 29,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์