• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์สิงคโปร์ ZSIN02 สิงคโปร์ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3D2N

  ทัวร์สิงคโปร์ ZSIN02 สิงคโปร์ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3D2N

  CODE GLHD190607 3 วัน 2 คืน
  ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
  เดินทางช่วง 19 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  สิงคโปร์, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เมอร์ไลออนพาร์ค, การ์เด้นสบาย เดอะ เบย์, มารีน่าเบย์ แซน, อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย, วัดเจ้าแม่กวนอิม, วัดพระเขี้ยวแก้ว, ฮาจิเลน, ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  อาหาร
  ข้าวมันไก่ต้นตําหรับ BOON TONG KEE
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 12,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 - 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 - 11,999
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 - 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 - 11,999
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 11,999
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 11,999
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 11,999
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 11,999
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 11,999
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 11,999
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 12,999
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง 19,499 15,999 15,999 14,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,499 15,999 15,999 14,999
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง 19,499 15,999 15,999 14,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,499 15,999 15,999 14,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์