• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์เวียดนาม ดี๊ดี มหัศจรรย์....DALAT VZ

  ทัวร์เวียดนาม ดี๊ดี มหัศจรรย์....DALAT VZ

  CODE GLHD183363 3 วัน 2 คืน
  น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, นั่งกระเช้าไฟฟ้า
  เดินทางช่วง 24 ส.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  น้ำตกดาลันตา, ROLLER COSTER, CRAZY HOUSE, ตลาดไนท์บาร์ซ่า, พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดตั๊กลัม, สวนดอกไม้เมืองหนาว, หมู่บ้านดินเหนียว, สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย, หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว
  อาหาร
  ไวน์แดง
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 8,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 8,900 11,400 แสดง 11,400 8,900 8,900 7,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,400 8,900 8,900 7,900
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,900 11,400 แสดง 11,400 8,900 8,900 7,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,400 8,900 8,900 7,900
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,900 11,400 แสดง 11,400 8,900 8,900 7,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,400 8,900 8,900 7,900
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  18 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  3 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  16 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 9,900 12,400 แสดง 12,400 9,900 9,900 8,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,400 9,900 9,900 8,900
  23 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  25 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,900 13,400 แสดง 13,400 10,900 10,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,400 10,900 10,900 9,900
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 11,900 14,400 แสดง 14,400 11,900 11,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,400 11,900 11,900 10,900
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 12,900 15,400 แสดง 15,400 12,900 12,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,400 12,900 12,900 11,900
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 12,900 15,400 แสดง 15,400 12,900 12,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,400 12,900 12,900 11,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์