• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์มาเก๊า GO1MFM-FD012 มาเก๊า So Hot 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

  ทัวร์มาเก๊า GO1MFM-FD012 มาเก๊า So Hot 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

  CODE GLHD183220 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 3 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  มาเก๊า , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , โบสถ์เซ็นต์ปอล , เวเนเชี่ยน , จูไห่ , เซินเจิ้น, วัดกวนอู , สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ , ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
  อาหาร
  เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 7,888 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 10,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 10,888 10,888
  4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 10,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 10,888 10,888
  10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 7,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 7,888 10,888
  11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 7,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 7,888 10,888
  18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 11,888 16,888 แสดง 16,888 11,888 11,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,888 11,888 11,888 14,888
  24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 7,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 7,888 10,888
  25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 7,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 7,888 10,888
  31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 7,888 11,888 แสดง 11,888 7,888 10,888 10,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  11,888 7,888 10,888 10,888
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์