• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์อินเดีย GO2GAY-FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  ทัวร์อินเดีย GO2GAY-FD002 อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

  CODE GLHD183175 6 วัน 5 คืน
  ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชวิตของชาวฮินดู
  เดินทางช่วง 27 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า, อินเดีย, เนปาล, สังเวชนียสถาน ,เยือนเมือง พุทธคยา ,เวสาลี ,กุสินารา ,ลุมพินี ,พาราณสีนมัสการสถานที่ ประสูติ , ตรัสรู้ ,ปฐมเทศนา ,ปรินิพพาน ,ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 22,888 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 24,888 30,788 แสดง 30,788 24,888 23,888 22,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,788 24,888 23,888 22,888
  10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 24,888 30,788 แสดง 30,788 24,888 23,888 22,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,788 24,888 23,888 22,888
  24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 24,888 30,788 แสดง 30,788 24,888 23,888 22,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,788 24,888 23,888 22,888
  1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 25,888 31,788 แสดง 31,788 25,888 24,888 23,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,788 25,888 24,888 23,888
  8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25,888 31,788 แสดง 31,788 25,888 24,888 23,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,788 25,888 24,888 23,888
  5 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 24,888 30,788 แสดง 30,788 24,888 23,888 22,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,788 24,888 23,888 22,888
  12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 24,888 30,788 แสดง 30,788 24,888 23,888 22,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,788 24,888 23,888 22,888
  19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 22,888 28,788 แสดง 28,788 22,888 21,888 20,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  28,788 22,888 21,888 20,888
  26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 24,888 30,788 แสดง 30,788 24,888 23,888 22,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,788 24,888 23,888 22,888
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์