• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า BZMDL01 LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N FD

  ทัวร์พม่า BZMDL01 LUCKY MANDALAY BAGAN 3D2N FD

  CODE GLHD182982 3 วัน 2 คืน
  ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ
  เดินทางช่วง 26 ก.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองมัณฑะเลย์,เมืองพุกาม,จุดชมวิวทะเลเจดีย์,เจดีย์บูพญา ,เจดีย์ชเวสิกอง,วัดอนันดา,วัดมนุหา,วัดกุบยางกี,วัดติโลมินโล,วัดสัญพัญญู,วิหารธรรมยันจี,มัณฑะเลย์,เมืองอมรปุระ ,สะพานไม้อูเบ็ง ,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี,พระราชวังมัณฑะเลย์,พระราชวังไม้สักชเวนานจอง,วัดกุโสดอ
  อาหาร
  กุ้งแม่น้ำเผา
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,999 14,499 แสดง 14,499 11,999 11,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 11,999 11,999 11,999
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 10,999 13,499 แสดง 13,499 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,999 10,999 10,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์