• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว HAPPY TOKYO SKI ฟินเวอร์    UPDATE 19/12/18

  ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว HAPPY TOKYO SKI ฟินเวอร์ UPDATE 19/12/18

  CODE GLHD182954 5 วัน 3 คืน
  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็นญี่ปุ่น, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ลานสกีสุดเฟี้ยว, บุฟเฟต์ขาปู, หมู่บ้านเยอร์มันแห่งโตเกียว
  เดินทางช่วง 24 ม.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดอาซากุสะ, กระเช้าคาชิคาชิ, โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท, Duty Free, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ชินจูกุ, โอไดบะ, วัดนาริตะ, อิออนทาวน์, หมู่บ้านเยอร์มันแห่งโตเกียว
  อาหาร
  บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 24,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 24,999 32,999 แสดง 32,999 24,999 24,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  32,999 24,999 24,999 7,000
  2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 25,999 33,999 แสดง 33,999 25,999 25,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,999 25,999 25,999 7,000
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 26,999 34,999 แสดง 34,999 26,999 26,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  34,999 26,999 26,999 7,000
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 25,999 33,999 แสดง 33,999 25,999 25,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,999 25,999 25,999 7,000
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 25,999 33,999 แสดง 33,999 25,999 25,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,999 25,999 25,999 7,000
  26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 27,999 35,999 แสดง 35,999 27,999 27,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,999 27,999 27,999 7,000
  27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 27,999 35,999 แสดง 35,999 27,999 27,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,999 27,999 27,999 7,000
  28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 27,999 35,999 แสดง 35,999 27,999 27,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,999 27,999 27,999 7,000
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 27,999 35,999 แสดง 35,999 27,999 27,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,999 27,999 27,999 7,000
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 27,999 35,999 แสดง 35,999 27,999 27,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,999 27,999 27,999 7,000
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 25,999 33,999 แสดง 33,999 25,999 25,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,999 25,999 25,999 7,000
  4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 25,999 33,999 แสดง 33,999 25,999 25,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,999 25,999 25,999 7,000
  5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 28,999 36,999 แสดง 36,999 28,999 28,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  36,999 28,999 28,999 7,000
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 28,999 36,999 แสดง 36,999 28,999 28,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  36,999 28,999 28,999 7,000
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 28,999 36,999 แสดง 36,999 28,999 28,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  36,999 28,999 28,999 7,000
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 28,999 36,999 แสดง 36,999 28,999 28,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  36,999 28,999 28,999 7,000
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 28,999 36,999 แสดง 36,999 28,999 28,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  36,999 28,999 28,999 7,000
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 28,999 36,999 แสดง 36,999 28,999 28,999 7,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  36,999 28,999 28,999 7,000
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์