• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์เวียดนาม WH02-FD DANANG - HUE - HOI AN - BANAHILL 4 D 3 N

  ทัวร์เวียดนาม WH02-FD DANANG - HUE - HOI AN - BANAHILL 4 D 3 N

  CODE GLHD182576 4 วัน 3 คืน
  สวนสนุก FANTASY PARK , ล่องเรือกระด้ง , นั่งกระเชัา
  เดินทางช่วง 5 ก.ย. 62 - 2 ม.ค. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  สุสานกษัตริย์ไคดินห์,ตลาดดองบา ,แม่น้ำจันทร์หอม,วัดเจดีย์เทียนหมู่,พระราชวังโบราณ ,หมู่บ้านกัมทาน, เมืองโบราณฮอยอัน,สะพานญี่ปุ่น ,จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 ,สะพานทอง, ตลาดฮาน ,สะพานมังกร ,วัดหลินอึ๋ง
  อาหาร
  บุปเฟ่ต์นานาชาติ
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 10,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,900 14,800 แสดง 14,800 11,900 11,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,800 11,900 11,900 11,900
  6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 15,500 18,400 แสดง 18,400 15,500 15,500 15,500 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,400 15,500 15,500 15,500
  11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 16,500 19,400 แสดง 19,400 16,500 16,500 16,500 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,400 16,500 16,500 16,500
  17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 11,900 14,800 แสดง 14,800 11,900 11,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,800 11,900 11,900 11,900
  24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 11,900 14,800 แสดง 14,800 11,900 11,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,800 11,900 11,900 11,900
  25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 10,900 13,800 แสดง 13,800 10,900 10,900 10,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,800 10,900 10,900 10,900
  5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,500 18,400 แสดง 18,400 15,500 15,500 15,500 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,400 15,500 15,500 15,500
  7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,900 18,800 แสดง 18,800 15,900 15,900 15,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,800 15,900 15,900 15,900
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 11,500 14,400 แสดง 14,400 11,500 11,500 11,500 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,400 11,500 11,500 11,500
  19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 11,900 14,800 แสดง 14,800 11,900 11,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,800 11,900 11,900 11,900
  20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 11,900 14,800 แสดง 14,800 11,900 11,900 11,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,800 11,900 11,900 11,900
  26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,900 16,800 แสดง 16,800 13,900 13,900 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,800 13,900 13,900 13,900
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 16,900 19,800 แสดง 19,800 16,900 16,900 16,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,800 16,900 16,900 16,900
  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 16,900 19,800 แสดง 19,800 16,900 16,900 16,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,800 16,900 16,900 16,900
  30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 15,900 18,800 แสดง 18,800 15,900 15,900 15,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,800 15,900 15,900 15,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์